Sloopwerken of omgekeerd bouwen

Beerten Grondverzetbedrijf uit Budel ziet slopen in een tijd van duurzaam denken als een vorm van omgekeerd bouwen. Het is daarbij belangrijk om het milieu in acht te houden. Wanneer het sloopwerk is uitgevoerd worden alle vrijgekomen materialen deskundig gesorteerd en gescheiden afgevoerd naar erkende verwerkers. Wij slopen woningen, scholen en bedrijfspanden. De machines kunnen worden voorzien van diverse hulpstukken zoals een sorteergrijper, boorhamer, knipschaar en dergelijke. Voor het verwijderen van asbest hebben wij goede relaties met daartoe gecertificeerde bedrijven.

Sloopwerk, hoe pakken sloopbedrijven dat aan?

Voordat er begonnen wordt met slopen, wordt een stoffeninventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie zorgt voor een goed beeld van de mogelijke hergebruiktoepassingen van de aanwezige sloopmaterialen en reststromen. Via deze weg kan een gerichte offerte worden opgesteld, rekening houdend met de waarde van de vrijgekomen materialen. Na akkoord worden de sloopwerkzaamheden afgestemd op de wensen van de klant. Natuurlijk wordt er altijd goed meegedacht door het sloopbedrijf. 

Let op het milieu

Bij een sloop komt vaak meer kijken dan u in eerste instantie denkt. Een gebouw wordt stap voor stap gedeconstrueerd waarbij aandacht voor de omgeving en het milieu niet wordt overgeslagen. Iets dat niet schoon is, moet schoongemaakt worden. Sloopwerken vragen daarom om milieukundige maatregelen, strenge veiligheidsvoorschriften en optimale communicatie met betrokkenen. Vrijgekomen restmaterialen worden vakkundig gescheiden, gereinigd, gerecycled en – waar mogelijk – hergebruikt.

Asbestsanering, een vak apart

Asbest is een van de gevaarlijkste bouwstoffen die vroeger bij de bouw gebruikt werd. Het was toen echter nog niet bekend hoe gevaarlijk deze stof eigenlijk was. Gelukkig weten we vandaag de dag veel meer, en wordt asbest zo veel mogelijk verwijderd. Dit gebeurt echter niet zonder risico’s. Daarom is het altijd verstandig en zelfs verplicht om hier een gecertificeerd bedrijf en geschoolde vakmensen voor in te huren. Beerten Grondverzetbedrijf uit Budel is gecertificeerd in het afvoeren van asbest. U kunt bij ons noodzakelijkerwijs vooraf een asbestinventarisatie laten uitvoeren voordat de sloopwerkzaamheden van start kunnen gaan. Dit onderzoek biedt duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en de noodzaak van asbestsanering. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal de asbest vakkundig voor u verwijderd én afgevoerd worden.

Grondwerken na de sloop

Na de sloopwerken worden de sloopmaterialen en reststromen afgevoerd en kan het terrein bouwrijp gemaakt worden. Maar alvorens dit kan plaatsvinden, wordt er gekeken of de grond niet verontreinigd is en er wellicht sanering moet worden toegepast. Wanneer de sloopwerken en eventuele sanering uitgevoerd zijn, kan de grond klaar gemaakt worden voor de bouw. U kunt hierbij denken aan het ontgraven en opvullen van bouwputten, ontgraven van inritten en terrassen, graven van sleuven voor het riool, maken van grondwerk voor bestrating, rooien en afvoeren van stronken, spitten van tuinen, frezen van tuinen, zeven van grond, inzaaien en het egaliseren van de te bebouwen grond.

Sloopwerkzaamheden nodig voor uw project? Vraag vandaag nog een offerte aan bij Beerten Grondverzetbedrijf in Budel.

0
Feed

Schrijf een reactie