Grondwerk gereedmaken voor bestrating

Grondwerk vormt de basis van ieder bouwproject, zo ook van goede bestrating. Goed grondwerk voorkomt bijvoorbeeld dat bestrating na verloop van tijd gaat verzakken en dat bijvoorbeeld een betegelde oprit zonder problemen zware auto’s kan dragen. Daarom is het belangrijk dat er een aantal stappen in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Beerten Grondverzetbedrijf uit Budel weet als geen ander hoe belangrijk goed grondwerk is voor bestrating. In dit blog leest u daarom alles over de juiste stappen die genomen moeten worden voor goede bestrating. 

Zorg allereerst voor een goede drainage
 
Een goede drainage start bij het goed en zorgvuldig spitten van de grond. De grond moet van boven aflopen in de richting waar het regenwater afgevoerd dient te worden. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het verschil in de afloop, of het afschot, minimaal 2 centimeter bedraagt. Soms heeft de grond wat extra hulp nodig om het water af te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij zeer zware grond of grond in vochtig gebied. Wanneer u problemen voorziet in de waterafvoer, kunt u het best kiezen voor een speciaal afwateringssysteem.
 
Onderlaag aanbrengen van menggranulaat
 
Wanneer u grond wilt bestraten is er een onderlaag van menggranulaat, ook wel gebroken puin genoemd, nodig om het oppervlag stabiel te maken. Een ondergrond van alleen zand is niet voldoende. Menggranulaat kan zware voertuigen als auto’s gemakkelijk dragen zonder dat de tegels verzakken. De ondergrond van menggranulaat dient minstens 20 centimeter dik te zijn en kan voor extra stevigheid in combinatie met splitpalen ook een ideale ondergrond vormen voor siergrind in plaats van tegels. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van menggranulaat bij het maken van een oprit, dan heeft u een dikke laag zand nodig van zeker 35 cm. Echter wordt menggranulaat wel aanbevolen.
 
Zandbed gereedmaken voor een looppad
 
Bij het bestraten van een pad heeft u een stabiele zandlaag van zo’n 20 cm nodig. Hiervoor is geen onderlaag van menggranulaat nodig omdat de belasting minder zwaar is. Een zandbed kan afgewerkt worden met een worteldoek. Op die manier heeft u later minder last van onkruid tussen de stenen. Voor het aanleggen van een zandbed wordt over het algemeen metselzand of fijn split gebruikt, soms in combinatie met cement. Na het aanleggen wordt het zandbed aangestampt of aangetrild.  
 
Afschot instellen
 
Voorafgaand aan het straatwerk worden eerst opsluitbanden en afscheidingsbanden geplaatst. Deze banden worden 1 centimeter lager dan de tegels geplaatst. Wanneer deze banden worden geplaatst, wordt naderhand het afschot van de bestrating nog eens gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. U controleert het afschot van het grondwerk door met een afreibalk overtollig zand weg te schrapen vanaf de kantopsluiting. Eventuele gaten die ontstaan door het afschrapen van het zand worden gewoonweg opgevuld met extra zand. De grond dient aan de afwateringszijde minimaal 2 centimeter lager liggen dan het hoogste punt. Dit zorgt voor optimale drainage van het regenwater. Zonder deze stap kan er verzakking ontstaan door een te vochtige ondergrond. Ook kan er na iedere kleine of grote regenbui een waterballet ontstaan op uw oprit of looppad.
 
Bestrating leggen
 
Na de onderlaag en het juist afstellen van het afschot kan er begonnen worden met het bestraten. Stenen kunnen op twee manieren gelegd worden. Allereerst kunt u de stenen vlijen. Vlijen wil zeggen dat de stenen direct in verband op het zandbed worden geplaatst. Maar u kunt er ook voor kiezen om de stenen steen voor steen te plaatsen. Het is van belang dat er op de volgende zaken gelet wordt bij bestraten:
1. Zorg ervoor dat u niet op het zandbed gaat zitten, maar aan de reeds bestraatte kant. Zo wordt het zandbed niet beschadigd.
2. Werk altijd van hoog naar laag.
3. Begin met de plaatsing van hele stenen en laat lege ruimte over voor stenen die op maat gemaakt moeten worden.
4. Houd bij het leggen van bestrating minimaal 2 millimeter voeg aan.
 
Invegen en intrillen
 
Na het leggen van de bestrating, worden de voegen gevuld met voegzand. Dit gebeurt door voegzand met water op de bestrating te strooien en dit vervolgens met een bezem tussen de voegen in te bezemen. Daarna wordt de bestrating schoongeveegd en afgetrild een trilpaat. Dit gebeurt altijd van binnen naar buiten. Na het trillen worden de voegen nogmaals met voegzand gevoegd. Belast het straatwerk beter een week niet, zodat deze in rust zijn stabiliteit kan vinden.
 
Uw straat professioneel laten leggen? Vraag Beerten Grondverzetbedrijf uit Budel vrijblijvend voor een passende offerte.

0
Feed

Schrijf een reactie