Grondwerken

Grondverzet of grondwerk is de algemene benaming voor alle werkzaamheden waarbij zand of aarde wordt verplaatst, aangevoerd of afgevoerd. Grondwerk of grondverzet bestaat in veel gevallen uit het grove, voorbereidende werk dat nodig is voor de aanleg van tuinen of de bouw van diverse gebouwen. Een goede basis is immers belangrijk. Zonder basis kan er niet gebouwd worden. Grondwerk bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond en het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen, zoals paden en opritten, en funderingsmaterialen valt hieronder. De grondlaag wordt vrijgemaakt van oude grond, beplanting, eventuele obstakels en bestrating. Indien gewenst wordt riolering of afwatering aangelegd. Hierna wordt het grondniveau weer op hoogte gebracht met tuingrond of zand. Na grondwerk is de bouwplaats klaar om verder ingericht te worden.

Wat valt er allemaal onder grondwerken?

Wat kunt u allemaal verwachten van grondwerk? Grondwerk bestaat uit het ontgraven en aanvullen van bouwputten, ontgraven van inritten en terrassen, graven en leggen van riool, maken van grondwerk voor bestrating, rooien en afvoeren van stronken, spitten van tuinen, frezen van tuinen en het zeven, inzaaien en egaliseren van grond.

Grondverzet voor tuinaanleg, afvoer en riolering of grondverbetering

Bij de aanleg van een nieuwe tuin of de bouw van een gebouw begint men vaak eerst met het afgraven van de te bebouwen grond. U kunt hierbij denken aan het aan- en afvoeren van grond en zand en het aanleveren van containers. Ook drainage is van belang bij het bouwen. Een goede drainage zorgt ervoor dat de grond niet met water verzadigd raakt waardoor verzakking kan ontstaan of bijvoorbeeld uw terras of oprit vol water komt te staan. Afvoer van regenwater en riolering behoren daarnaast ook tot grondwerkzaamheden. Is de grond verontreinigd? Dan wordt de balans opgemaakt hoe u de grond weer schoon krijgt. Het schoonmaken of saneren van grond is een klus voor specialisten. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met Beerten Grondverzetbedrijf uit Budel.

Benieuwd naar wat Beerten Grondverzetbedrijf uit Budel voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

0
Feed

Schrijf een reactie